cilalamaq

cilalamaq
f. Əşyaya cila vermək, sürtməklə parıldatmaq, parıltı vermək. Qiymətli daşları cilalamaq. Mərcanı cilalamaq. – Əsrlər boyu dalğalar bu daşları elə yuyub cilalamışdı ki, onlar güzgü təki bərq vururdu. M. Süleymanov. // məc. Yaxşılaşdırmaq, təkmilləşdirmək, gözəlləşdirmək. Xalq öz mahnılarını əsrlər boyu cilalayır və təkmilliliyin ən yüksək dərəcəsinə çatdırır. Ə. Bədəlbəyli. Hələ bərkdə-boşda bişməmiş cavan . . düşüncələrini cilalayıb, axırını bir səmtə çıxara bilmədi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cilalama — «Cilalamaq»dan f. is. Mayeli cilalama dəzgahı. Xarrat cilalaması …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pardaqlamaq — f. 1. Üstünü bir şeylə sürtərək parıldatmaq, hamarladıb işıldatmaq; cilalamaq. 2. Tütün yarpaqlarını ipə düzüb asmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sumbata — is. Şüşəni, metalı, daşı cilalamaq, parıldatmaq, hamarlamaq, habelə metaldan qayrılmış şeyləri sürtüb təmizləmək üçün narınlaşmış halda istifadə edilən mineral. // Üzərinə lay şəklində həmin mineral ovuntusu yapışdırılmış kağız, ya parça. Sumbata …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sumbatalamaq — f. Sumbata çəkmək, sumbata ilə sürtüb cilalamaq, parıldatmaq, təmizləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suvand — bax əyə 2. İlk əyələr (suvand) köpəkbalığının dərisindən hazırlanmışdır. Belə əyələrlə ağacı, hətta mərməri cilalamaq olurdu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zağlamaq — f. Cilalamaq, cila vermək. Xəncəri (qılıncı) zağlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”